Pryd i ailddechrau chwaraeon ar ôl tynnu'r goden fustl? Ni chynghorir ymarfer corff dwysach neu ymarfer chwaraeon cyn 15 diwrnod ar ôl y llawdriniaeth. Dylai adferiad fod yn ...

Pencampwriaeth

Sut i ailddechrau chwaraeon ar ôl 5 mlynedd o roi'r gorau iddi? Rhaid i ailddechrau gweithgaredd chwaraeon fod yn flaengar: mae angen dechrau gyda gweithgareddau meddal (beicio, cerdded), tua…

Pencampwriaeth

Sut i ailddechrau chwaraeon heb frifo'ch hun? Mae gwneud penderfyniadau da ac ailddechrau gweithgaredd chwaraeon yn beth da. Ond mae cadw i fyny...

Pencampwriaeth

Sut i ailddechrau chwaraeon ar ôl mis? Arallgyfeirio eich ymarferion. Os ydych chi'n mynd i'r gampfa 3 gwaith yr wythnos, er enghraifft,…

Pencampwriaeth

Sut i ddechrau'r gamp eto? Rhaid i ailddechrau gweithgaredd chwaraeon fod yn flaengar: mae angen dechrau gyda gweithgareddau meddal (beicio, cerdded), tua 3 awr y…

Pencampwriaeth

Sut i wneud adferiad chwaraeon da? Ar gyfer cynnal a chadw corfforol gallwch yn dda iawn wneud sesiynau bach o 15 munud bob dydd. Os ydych…

Pencampwriaeth

Sut i ailddechrau chwaraeon ar ôl cyfnod hir o anweithgarwch corfforol? Dyma ddeg awgrym i'ch arwain. Gofynnwch y cwestiynau cywir i chi'ch hun cyn i chi ddechrau. … gwneud…

Pencampwriaeth

Sut i ailddechrau chwaraeon ar ôl 1 mis i ffwrdd? Er enghraifft, os ydych chi'n chwaraewr pêl-droed, ceisiwch osgoi dechrau'n uniongyrchol gyda gêm (dwysedd), trefnwch ychydig o sesiynau hyfforddi ...

Pencampwriaeth

Sut i beidio â chael poen ar ôl y gamp? 7 awgrym i osgoi poenau ar ôl chwaraeon Cynheswch cyn ymarfer. … Tylino eich cyhyrau, cyn ac ar ôl…

Pencampwriaeth

Sut i osgoi poen ar ôl chwaraeon? 7 awgrym i osgoi poenau ar ôl chwaraeon Cynheswch cyn ymarfer. … Tylino eich cyhyrau, cyn…

Pencampwriaeth