ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੇਰੇ ਤੀਬਰ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਖੇਡ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

5 ਸਾਲ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਕੋਮਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੈਰ ਕਰਨਾ), ਲਗਭਗ…

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਚੰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ...

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,…

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

ਖੇਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਨਰਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਸੈਰ ਕਰਨਾ), ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ…

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖੇਡ ਰਿਕਵਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸਰੀਰਕ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੂਂ…

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

ਸਰੀਰਕ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਸ ਸੁਝਾਅ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। … ਇੱਕ ਬਣਾਓ…

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਚ (ਤੀਬਰਤਾ) ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕੁਝ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ...

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 7 ਸੁਝਾਅ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ ਅੱਪ ਕਰੋ। … ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ…

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ

ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ? ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ 7 ਸੁਝਾਅ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਮ ਅੱਪ ਕਰੋ। … ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ…

ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ